fbpx

Szervezetünk

Szervezetünk kiemelkedően sokszínű, hiszen a kultúra, a művészet, a sport, a városi nagyrendezvények mind megtalálhatóak kínálatunkban. Összesen 21 telephelyet üzemeltetünk és a Tatabányán kívüli munkánk meghatározó része a kilenc térségi településen való jelenlét és kultúra közvetítés is.

Csapatunk – immáron 88 kollégával- nap mint nap azon dolgozik fáradhatatlanul, hogy minőségi programokat, professzionális környezetben szolgáltasson a tatabányai és a Tatabánya térségében élők, valamint az ország távolabbi részéről érkezők számára, hiszen a minőségi idő Tatabányán velünk kezdődik!


A Vértes Agorája

A Vértes Agorája – bár egy helyrajzi számmal és postacímmel rendelkező épület neve, valójában – mára fogalommá és szimbólummá lett. Ez a név egyet jelent a minőségi szórakozással, a közösségi élettel, a magas minőségű kultúra közvetítésével, a generációk találkozási pontjával, a szellemi műhelyek születésével és virágzásával, az élethosszig tartó tanulás lehetőségével és a – minden értelemben vett – sokszínűséggel.

Jövőképpel és stratégiával rendelkező – a folytonos megújulásra törekvő, elhivatott emberek alkotta – szervezet működteti. Az itt dolgozók nem csupán figyelemmel vannak az igényekre, de igyekeznek újabbakat támasztani, hogy a városban és térségében élők minőségi szolgáltatást kapjanak, az ide érkezők „hűha” élménnyel távozzanak.

Ha azt mondjuk: A Vértes Agorája, abba beleértjük Tatabánya városrészi művelődési házait és a Kortárs Galériát is. Előbbiek Alsó- és Felsőgalla, Kertváros és Bánhida közösségi életének otthonait jelentik, utóbbi a – jegyezett – kortárs magyar képzőművészet kiállítótere.

A Vértes Agorája állandósága a változás, a megújulás képessége és a minőség iránti elkötelezettség.

Titka, hogy a születésnapi zsúrtól, a nemzetközileg ünnepelt művészek koncertjein át a tömegeket vonzó fesztiválokig minden egyes programba ugyanazt azt az energiát, tudást, igényt fekteti bele.

 

Salamon Hugó

Salamon Hugó

Szakmai igazgató, divízió vezető - A Vértes Agorája

“Két alapvető motivációm van a munkámban: Az egyik, hogy a tatabányaiak igényes programokat kaphassanak és hozzájáruljunk a komfortérzetükhöz, ahhoz, hogy jól érezzék magukat a városukban. A másik, hogy a munkatársaim jó és eredményes csapatban dolgozhassanak figyelve egymásra és a látogatóinkra.”


József Attila Művelődési Ház

Az alsógallai József Attila Művelődési Ház az 1930-as években épült. Eredetileg kocsmának készült. Az is volt ugyan, de az alsógallai sváb közösség számára fontos közösségi színtérként is szolgált. A Novák-féle italmérést az államosítást követően, 1945 után kezdetben magtárnak, majd legényszállásnak használták. 1955-ben került tanácsi tulajdonba, mint Alsógallai Kultúrotthon. Az itt élőknek a „Kultúr” megalakulása óta feladatául tűzte ki a német nemzetiségi hagyományok ápolását, a városrészben egy együtt, egymásért munkálkodó közösség kialakítását. A művelődési házban helyet kaptak-kapnak civil szervezetek is, így az Alsógallai Baráti Egyesület, amely a német nemzetiségi szokásokat őrzi. Ezeket adja át az utókor számára is dalokkal, táncokkal és közösen megült ünnepek alkalmával.

A József Attila Művelődési ház a hagyományápolás mellet, számos saját szerevezésű irodalmi, képzőművészeti, és zenei rendezvényt bonyolít le. 2021.januárjától megalapította saját amatőr színjátszókörét a „Galla Színpad és Bábszínházat.

Széles programkínálatával nem csak a helyi lakosok, hanem a város többi részén élő lakosok kulturális igényeit is kielégíti.

Herendi Judit

Herendi Judit

Művelődési Ház vezető - Széchenyi István Művelődési Ház és József Attila Művelődési Ház

“Úgy gondolom, hogy kulturális javaink, helyi értékeink gyarapítása, megőrzése, illetve ezek közvetítése és átadása nem csupán munkám része, hanem a kötelességem is. Mindezek megvalósítását a közösségfejlesztés eszközeivel, az elvárt művelődési és szórakozási igények feltárásának, és kielégítésének figyelembe vételévek igyekszem elérni. Célom, hogy maximális elkötelezettséggel és elszántsággal, eredményeket és sikereket érjünk el úgy, hogy a helyi közösségeket erősítsük, illetve újakat hozzunk létre.”


Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon

A Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon Tatabányán 1976-tól látja el közművelődési feladatait, 2012. augusztus 31-től az AGORA Nonprofit Kft üzemeltetésében A Vértes Agorája intézményeként. Tevékenységét nem nagy számú, de tapasztalt és szakképzett munkatársi háttérrel végzi.

Működésében a hagyomány és közösség kettős mottó motiválja. Hagyományokat őrizni, közösségeket teremteni és megtartani. Az intézmény nem csak városrészi, hanem városi, térségi, regionális és országos hatókörrel végzi tevékenységét.

Az intézmény nem csak nevében kívánja őrizni a bányászhagyományokat. A Kertvárosban igen hangsúlyos szakmakultúra különböző formáit mind kínálatában, mind külsőségeiben igyekszik megjeleníteni. Fontos feladatának tekinti a szociálisan nehéz helyzetben lévő érdeklődők kultúrához juttatását. Kiemelten szem előtt tartja a mozgóképes művészet kortárs és klasszikus darabjait, őrizve a hagyományos moziba járási szokásokat.

Az intézmény nyitott az új és modern kezdeményezésekre műfaji megkötésektől függetlenül.

A művelődési otthon közösségi színtérként művészeti csoportot, klubok, sportkörök, társadalmi és érdekvédelmi szervezetek befogadója. Eredményes kapcsolatokat ápol szakmai és ernyőszervezetekkel más művelődési intézményekkel, határainkon túl is. A művelődési otthon számos elismerése mellett a kilencvenes évek közepén megkapta a Tatabánya Kultúrájáért Díjat.

Pákai Ernő

Pákai Ernő

Művelődési Ház vezető - Bányász Művelődési Otthon

“Több, mint harminc éve vagyok „művházas” itt a Bányász Művelődési Otthonban. Mivel ezt megelőzően ifjúságom szinte teljes szabadidejét is itt töltöttem, ezek a falak valóban az otthonommá váltak. Az a célom, hogy a Bányászt a lehető legtöbb látogatónak ugyancsak lakájossá tegyük. Ennek a törekvésnek tudatában vezetjük a „háztartást” kicsi, de elszánt munkatársi közösségünkkel.”


Puskin Művelődési Ház

A Puskin Művelődési Ház Tatabánya Bánhida városrészében működik. Célja, hogy a különböző közösségek otthonául szolgáljon, és teret biztosítson a szabadidő tartalmas eltöltéséhez és az önműveléshez. Fontos feladatának tekinti a szlovák nemzetiségi hagyományok őrzését és felelevenítését, valamint ezek megismertetését a fiatalokkal.

Az intézményben helyet kapó, csaknem húsz közösség messzire viszi a város jó hírét. E közösségek tagjainak is köszönhető, hogy állandóan zajlik az élet a házban. A próbákat és a különböző klubfoglalkozásokat hetente 300 ember látogatja. Nagyobb események alkalmával pedig havonta átlagosan 1500 érdeklődő tér be a házba.

“Minden hónapban átlagosan hat rendezvényt – kiállítás megnyitót, hagyományőrző rendezvényt, bált, nemzetiségi találkozót, előadást – szervezünk.”

A ‘Puskin’ falai között zajló koncertek sok-sok tatabányai és környékbeli zenekedvelő szórakoztatásáról gondoskodnak. Minden évben visszatérő programoknak is otthont adunk.

A ‘Puskin’ 200 fős nagyterme lehetőséget teremt komoly rendezvények népes közönségének befogadására is. Rendelkezésre áll még egy 50-100 embernek helyet kínáló helyiség és egy kisterem is.

A művelődési ház célja a jövőben is, hogy a már működő közösségek mellett újabbak működését támogassa. Kiemelt feladatának tekinti továbbá a városrészi nemzetiségi hagyományok tiszteletben tartása mellett nagyszabású programok, fesztivál-jellegű események szervezését.

Vankó Éva

Vankó Éva

Művelődési Ház vezető - Puskin Művelődési Ház

“Mi nekem az Agora és a Puskin? „Meglátni és megszeretni!” Megéreztem az „ízét” és az „illatát” és már a bőröm alatt volt… Motiváció a munkámmal kapcsolatban: Közösen átélt események a kollégák együtt , akikkel félszavakból is megértjük egymást. A közönség, a látogatok , a gyerekek , a sok mosolygós szempár!”


Széchenyi István Művelődési Ház

Felsőgallán a Széchenyi István Művelődési Ház a német ajkú elődtelepülésen élők közösségeinek ad otthont. A falusias városrészben különös gonddal foglalkoznak a német nemzetiségi hagyományok ápolásával. Közösségeik énekeikkel, táncaikkal népviseletükben is tükrözik a sváb kultúrát. Dalkörükben, tánccsoportjukban pedig odafigyelnek az utánpótlás nevelésre, így a népi hagyományok továbbvitelére is. Múltjuk tárgyi emlékeit a művelődési házban kialakított, állandó kiállításon őrzik.

A nemzetiségi hagyományokat ápoló intézményben jelenleg tizenkét csoport és civil szervezet kap helyet. Rendszeres összejöveteleik, foglalkozásaik, próbáik mellett nagyobb rendezvényeiket, fesztiváljaikat is itt rendezik. Emellett külső szervezők is gyakran igénybe veszik a ház tereit, termeit.

A hagyományápolás és rendezvények szervezése mellett a képzőművészet támogatását is célul tűztük ki. Ezt a 2011-ben széleskörű összefogással létrehozott Sz. Győrfy Klára Galériában rendezett kiállításokkal és egyéb rendezvényekkel kívánjuk elérni. A Széchenyi Művelődési Ház nagyterme 140 fős színházi rendezvény lebonyolítására is alkalmas. Emellett rendelkezik több kisebb helyiséggel (klubbal, irodahelyiséggel), amelyek 20-60 főt képesek befogadni.

Herendi Judit

Herendi Judit

Művelődési Ház vezető - Széchenyi István Művelődési Ház és József Attila Művelődési Ház

“Úgy gondolom, hogy kulturális javaink, helyi értékeink gyarapítása, megőrzése, illetve ezek közvetítése és átadása nem csupán munkám része, hanem a kötelességem is. Mindezek megvalósítását a közösségfejlesztés eszközeivel, az elvárt művelődési és szórakozási igények feltárásának, és kielégítésének figyelembe vételévek igyekszem elérni. Célom, hogy maximális elkötelezettséggel és elszántsággal, eredményeket és sikereket érjünk el úgy, hogy a helyi közösségeket erősítsük, illetve újakat hozzunk létre.”


Sportlétesítmények

A Tatabányán található Sportlétesítmények alatt egy olyan komplex épület,- és területegyüttest értünk, amit költőien akár a „sport paradicsomának” is hívhatnánk, hiszen rengeteg sportág bölcsője és otthona.

A létesítmény nagy egységei-Földi Imre Sportcsarnok, Grosics Gyula Stadion élőfüves és műfüves labdarúgó pálya, nemzetközi minősítésű, 2020-ban felújított 6 futósávos atlétikai pálya, a Veres Győző Súlyemelőterem, Tekecsarnok, Futófolyosó, Ugrócsarnok és az Ökölvívócsarnok- a mai kor követelményeinek megfelelően felszerelve és kialakítva biztosítják a sportolóink részére a megfelelő felkészülési és versenyzési környezetet.

A Sportlétesítmények termei bérelhetőek sportolási célzattal, illetve rendezvények kiemelt helyszíneként. A bérelhető termeket az alábbi link megnyitásával lehet megtekinteni: link

Nagyné Szlapák Éva

Nagyné Szlapák Éva

Adminisztrációs csoportvezető - Sportlétesítmények

“Ami minket nap mint nap mozgat, az a sport szeretete. Hitvallásunk: a sport mindenek felett. A sport megtanított minket küzdeni, kitartónak lenni. Céltudatosságra, rendszerességre, pontosságra nevelt. Fontos számunkra a csapategység, mert csak így tudunk sikeresek lenni. Küzdelem, kitartás, munka, eredmény. A sport megtanít arra, hogy van tovább, és hogy munkával elérhető egy cél, ha nem adjuk fel. A sport kiszolgálása édes teher számunkra, amit a Laci 38 éve, én pedig 28 éve viselek.”


Nagy László

Nagy László

Létesítményvezető főmunkatárs - Sportlétesítmények

“Akit a mozdony füstje megcsapott” írná Moldova György, úgy ragaszkodom a tatabányai sportélethez. 38 év alatt szinte az otthonommá vált. Változatos a munkánk, nagyon jó a csapategység. Büszkeséggel tölt el, hogy Tatabányán hazai és nemzetközi sportesemények, koncertek, céges, valamint iskolai rendezvények lebonyolításának az aktív részesei lehetünk. Tudjuk, hogy mi akkor is dolgozunk, amikor más szórakozik, de kezeld a munkád küldetésként, ne pedig kötelező feladatként, amit meg kell tenned, „Ha csak azt tesszük, ami nem esik nehezünkre, soha nem leszünk sikeresek. Abból tudhatjuk, hogy jó úton vagyunk a sikeres élet felé, ha az út, amelyen járunk meredeken felfelé halad. (Gary Chapman)”


Tulipános Ház

A Tulipános Ház – különleges adottságai folytán – helyet, teret, s lehetőséget biztosít önszerveződő, a minőségi kikapcsolódást, a játékot szervezett, társadalmi formában folytató, klubszerűen működő csoportok számára. Ezen túl egyedi produkciók befogadására, kiállítások rendezésére, szabadtéri aktivitások megvalósítására is, kiegészítve ezzel a város meglévő kulturális kínálatát.

Hitünk és szándékunk szerint az ipari parki cégek, valamint az esküvő- és rendezvényszervezők figyelmének középpontjába kerül, mint a legkényesebb igényeket is kielégítő, elegáns, exkluzív, s korszerű – XXI. századi technikával felszerelt – rendezvényhelyszín. Üzleti reggelik, extravagáns bemutatók, konferenciák, sajtótájékoztatók, különleges megmérettetések, nemzetközi találkozók, bálok – hogy csak néhányat említsünk a lehetőségek közül, amelyekre bizonnyal számottevő lesz az igény. S természetesen méltó helyszíne lehet a nagyobb, ünnepélyes családi eseményeknek is.

A ház alagsorában helyet kapott egy – országosan is egyedülálló – bányászati témájú interaktív játszóház. Az élményközpont kettős funkciója az ismeretterjesztés és a szórakoztatás: az ide érkezők személyes tapasztalatokon – a virtuális és a kiterjesztett valóság élményén – keresztül ismerkedhetnek meg a bányász szakmakultúrával és Tatabánya történetével.


Gerecse Kapuja

Tatabánya festői szépségű természeti környezete rengeteg élményt ígér. Az európai viszonylatban is látványosságnak számító, nemzeti emlékhellyé vált Turul emlékművet sokan ismerik, de kevesen gondolnak rá úgy, mint egy emlékezetes kirándulás egyik állomására. Pedig! A közelében található a vadregényes Szelim barlang és az aknatoronyból lett Ranzinger kilátó. Néhány éve pazar panorámájú – C, D és E nehézségű – via ferrata útvonalak várják itt a különböző felkészültségű kalandorokat. A szilárd talaj nyújtotta biztonságot keresők pedig – geológiai, bioszféra és történeti – tanösvényeket járhatnak be.

A felfedező túra bármely’ szakaszában a Gerecse Kapuja látogatóközpont nyújt kényelmet: az élményalapú turisztikai bemutatóhely és az interaktív kiállítás mellett ajándékbolt, ’via ferrata’-felszerelés kölcsönző és exkluzív étterem kapott helyet benne. Az épület közelében a gyermekeket játszótér, a sportolni vágyókat kombinált fitnesz eszköz várja.