fbpx

Cégtörténet

2009-ben Tatabánya önkormányzata sikerrel pályázott a „Tatabánya – a Vértes Agorája” című, TIOP-1.2.1-08/2-2009-0004 azonosítószámú, az „AGORA – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázaton. A megítélt hozzájárulás összege 1.567.948.458 forint, az elszámolható összköltség 1.844.574.929 forint. A kivitelezésre irányuló szerződéskötés összege 1.447.177.328 forint. Új korszak vette kezdetét a volt Közművelődés Háza épületének felújítási és az új tartalom tervezési munkálatainak elindításával.

2011. december 16-án a megyeszékhely képviselő-testülete döntött a Közművelődés Háza Közhasznú Nonprofit Kft. és a Sport Létesítményeket Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. átalakulásáról. Ennek eredményeként a cégbíróság 2012. május 23-án bejegyezte az AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft-t. Tatabánya képviselő-testülete 2012. május 24-én határozott arról is, hogy az új szervezetbe integrálja a város négy önkormányzati fenntartású művelődési házát.

2012. augusztus 31-től a bánhidai Puskin Művelődési Ház, a kertvárosi Bányász Művelődési Otthon, az alsógallai József Attila Művelődési Ház és a felsőgallai Széchenyi Művelődési Ház az Agora Nonprofit Kft. részeként végzi munkáját.

A város 2011-12-es döntései értelmében az Agora Nonprofit Kft. egy olyan komplex kultúra-, szabadidő-, és közösségszervező, sportlétesítményeket üzemeltető szervezetként működik, amelyben a sport, a kultúra és a vendéglátás egymást erősítő módon kiszolgálja a város és a térség lakóinak, cégeinek igényeit. Az új szervezet, az új név egy új, sikeres korszakot ígér a város közösségi életének szervezésében, menedzselésében.

 


Munkatársaink motivációja

Lukács Zoltán

Lukács Zoltán

Ügyvezető - Agora Nonprofit Kft.

“Az Agora Nonprofit Kft. Tatabánya Megyei Jogú város első számú kulturális, közművelődési és közösségi szolgáltatásokat nyújtó társasága, amely önkormányzati tulajdonban van. Ez azt jelenti, hogy elsősorban Tatabánya polgárait, az itt élők igényeinek kielégítését szolgáljuk azzal, hogy otthont adunk a közösségeknek, kultúrát közvetítünk, művelünk és ismeretet terjesztünk. Jómagam ezt nem csupán munkának, sokkal inkább küldetésnek tartom, hiszen tevékenységünk közben a város hagyományait is ápolnunk kell, méghozzá úgy, hogy figyelembe vesszük az itt élő generációk folyamatosan változó és egymástól különböző igényeit. Úgy is mondhatnám, hogy az Agora az a hely, ahol egymást erősítve találkozik a tradíció és a kulturális innováció. Nem titok: a hosszú távú célunk az, hogy Tatabánya családjai családtagként, barátként, az élmények és ismeretek forrásaként tekintsenek a Vértes Agorájára, illetve a társaság portfóliójába tartozó négy – Puskin, Bányász, József Attila és Széchenyi – művelődési házra. Én magam azt az elvet vallom, hogy nem csupán kenyérrel él az ember. Egy város közösségének szüksége van a kulturális élményekre, kikapcsolódásra, együttlétre. Ettől lesz Tatabánya sokkal több, mint utcák és épületek együttese. Ettől leszünk közösség. Mi az Agorában pedig azért dolgozunk, hogy otthont varázsoljunk a városból. Mindehhez persze sok munkára és elhivatott munkatársakra van szükség. Szerencsére az Agora mindkét területen nagyon erős, amit intézményeink és rendezvényeink látogatottsága is bizonyít. Az utolsó pandémiával nem sújtott évben a Vértes Agorájának megközelítőleg 120 000 látogatója volt. A különböző rendezvényeket és fesztiválokat 100 000 ember választotta, míg a területi művelődési házak látogatottsága megközelítette a 30 000 főt. Ez azt jelenti, hogy az Agora egy év alatt csaknem 250 000 fős látogatottságot produkált. A tatabányai polgárok szolgálata, szórakoztatásuk és kulturális és művelődési igényeik kielégítése számunkra a legszebb feladat. Köszönjük, hogy megtisztel minket az érdeklődésével!”

Seffer Edina

Seffer Edina

Szakmai igazgató - A Vértes Agorája

“A mosolygó szempárok a színpad előtt. A nem múló taps egy jó előadás után. A köszönömök, amiket a hazafelé induló látogatóktól kapunk. Az elhivatott kollégák, akikkel a rendezvények végén csak összenézünk és konstatáljuk/tudjuk, hogy ismét sikerült valamit adnunk. A hónapokon át tartó kreatív ötletelések, előkészítések, szervezések, amelyeket olyan programot követnek, ahonnan a közönség pozitív élményekkel tér haza. A csapat!”

Magyar Kata

Magyar Kata

Programmenedzser - A Vértes Agorája

“Hivatásom hajójának vitorlájába sokfelől érkezik szél. Olykor a házban működő csoportok, közösségek elkötelezettsége, lelkesedése az, máskor ha egy előadóművész és stábja otthon érzi magát, egy célért vezérelve dolgozunk, majd barátként távoznak, és időről időre visszatérnek. Olykor egy fellépőruháját húzogató izgatott kisgyerek, olykor egy elismert művész koncentrált mozdulatai a backstage-ben. Mert tudom, hogy fontos pillanatok közreműködője vagyok, mert tudom, hogy egy-egy produkció a fellépők és több száz néző napjára, vagy akár életére is hatást gyakorol. Legyen szó amatőr csoport bemutatójáról, komolyzenei vagy könnyűzenei koncertről, pszichológiai előadásról vagy stand up comedy-ről, a színpadon álló közvetít, átad, elhoz valamit a közönségnek, amivel ők, akkor, itt A Vértes Agorájában többek lesznek.”

Moncz Ferenc

Moncz Ferenc

Műszaki csoportvezető - A Vértes Agorája

“A változatosság gyönyörködtett szokták mondani és itt aztán van változatosság. Nem unatkozhatunk egy percet sem. Színvonalas rendezvények sokaságában kell egyre nagyobb kihívásoknak megfelelni. Talán a legnagyobb motivációt és kihívást is egyben az jelenti, hogy a fellépőkel a partnerekkel a kollegákkal megtalálni a közös megoldást. Igazából én szeretek csapatban dolgozni és itt az Agorában mindig is jó csapat volt van és lesz!”

Lévai Viktória

Lévai Viktória

Pályázati csoportvezető, projektmenedzser - Agora Nonprofit Kft.

“Az Agora szellemisége, lendülete, a munkatársaim összefogása, összetartása motivál a mindennapok során. Fontos számomra, hogy legyen kihívás a munkámban, amiből az Agorára jellemző változatosságnak és folyamatos megújulásnak köszönhetően nincs hiány. Látva, hogy a munkatársak és a látogatók mosolyogva idézik fel az élményeiket, megerősít abban, hogy értékes munkát végzünk.”

Pákai Ernő

Pákai Ernő

Művelődési Ház vezető - Bányász Művelődési Otthon

“Több, mint harminc éve vagyok „művházas” itt a Bányász Művelődési Otthonban. Mivel ezt megelőzően ifjúságom szinte teljes szabadidejét is itt töltöttem, ezek a falak valóban az otthonommá váltak. Az a célom, hogy a Bányászt a lehető legtöbb látogatónak ugyancsak lakájossá tegyük. Ennek a törekvésnek tudatában vezetjük a „háztartást” kicsi, de elszánt munkatársi közösségünkkel.”

Herendi Judit

Herendi Judit

Művelődési Ház vezető - Széchenyi István Művelődési Ház és József Attila Művelődési Ház

“Úgy gondolom, hogy kulturális javaink, helyi értékeink gyarapítása, megőrzése, illetve ezek közvetítése és átadása nem csupán munkám része, hanem a kötelességem is. Mindezek megvalósítását a közösségfejlesztés eszközeivel, az elvárt művelődési és szórakozási igények feltárásának, és kielégítésének figyelembe vételévek igyekszem elérni. Célom, hogy maximális elkötelezettséggel és elszántsággal, eredményeket és sikereket érjünk el úgy, hogy a helyi közösségeket erősítsük, illetve újakat hozzunk létre.”

Vankó Éva

Vankó Éva

Művelődési Ház vezető - Puskin Művelődési Ház

“Mi nekem az Agora és a Puskin? „Meglátni és megszeretni!” Megéreztem az „ízét” és az „illatát” és már a bőröm alatt volt… Motiváció a munkámmal kapcsolatban: Közösen átélt események a kollégák együtt , akikkel félszavakból is megértjük egymást. A közönség, a látogatok , a gyerekek , a sok mosolygós szempár!”

Kammerlohr-Kováts László

Kammerlohr-Kováts László

Galériavezető - Kortárs Galéria

“Képzőművészként a galériavezetés különösen érdekes és izgalmas munka számomra, hisz magam is aktív, kiállító művész vagyok. Így pontosan ismerem a művészek szempontjait, elképzeléseit a kiállításokkal kapcsolatban. Leginkább az motivál, hogy valami fontosat, értékeset hozzak létre itt Tatabányán, hogy olyan szintű galériát működtessek, mely országos jelentőséggel bír, és túllép a város határain. Ezt az elmúlt öt év alatt úgy érzem sikerült is elérni. A legfontosabb számomra szakma elismerése, amit a galériavezetői munkámért kapok, ez erősít meg abban, hogy jó úton járok, és a sok nehézség ellenére is megéri ennyi időt, energiát fektetni bele.”

Üvegzseb
2009. évi CXXII. tv. szerinti közzététel

Lukács Zoltán ügyvezetőHatározott idejű munkaszerződés: 2022. június 1. – 2027. május 31.
Alapbér: br. 800.000 Ft
(125/2022 (IV.21). sz. Igazgatói határozat /T-Szol Zrt./)Végkielégítés
Végkielégítés tekintetében a MT. előírásait kell alkalmazni.Felmondási idő
Határozott időtartamú munkaviszony esetén az Mt. vonatkozó szabályai szerinti mértékben illetik meg a járandóságok, ettől a rendelkezéstől a munkavállaló javára eltérni nem lehet.Mt. 228. § alapján kikötött időtartam és kötelezettségvállalás mértékeVersenytilalmi kikötést az Mt. 208. § (1) bek. szerinti munkavállalóval legfeljebb 1 éves tartamra köthető. A versenytilalmi megállapodás szerinti ellenérték a megállapodás tartamára nem haladhatja meg az azonos időszakra járó távolléti díj 50 %-át.

Járművásárlás

Az Agora Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. szeptember 30-án egy OPEL Insignia 2.0 CDTI gépjárművet vásárolt az ügyvezető részére, a régi, elavult, gazdaságosan már nem fenntartható Ford Mondeo személygépkocsi lecserélésével.

A gépjármű bekerülési értéke nettó 8 000 000 forint. A Ford Mondeoért kapott 3 048 000 forintot a finanszírozó MKB Euroleasing mint kezdőrészletet vette figyelembe. A maradék 5 600 000 + ÁFA forintot a piacon elérhető egyik legkedvezőbb lízingkonstrukcióban, öt éves futamidővel fogja az Agora Nonprofit Kft. havonta törleszteni.

A beszerzés paraméterei megfelelnek a T-Szol szabályzatában előírtaknak. Az Agora Nonprofit Kft. az ügyvezető személyes használatában lévő gépjármű üzemeltetésénél is a költséghatékonyságot tartja szem előtt.

Felügyelő Bizottság díjazása

 • Hoffer Dávid (elnök)
  Megbízás időtartama: 2021.10.30.-2025.05.31.
  Díjazás: 80.000 Ft / hó
 • Dr. Kancz Csaba (tag)
  Megbízás időtartama: 2021.10.30.-2025.05.31.
  Díjazás: 70.000 Ft / hó
 • Baloghné Werzdorfer Julianna (tag)
  Megbízás időtartama: 2021.10.30.-2025.05.31.
  Díjazás: 70.000 Ft / hó

Egyéb járandóság, valamint a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás nincs.

Villamos energia adás-vétel:

NKM Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Képviselő neve: Ádám Attila értékesítési csoportvezető és Vass József értékesítési osztályvezető

Cégjegyzékszám: 01-10-140263

Adószám: 26713111-2-42

A megbízás időtartama: 2020. október 1.- 2021. szeptember 30.

Energiadíj: 20,84 Ft/kWh+ ÁFA

Földgáz energia adás-vétel:

NKM Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Képviselő neve: Ádám Attila értékesítési csoportvezető és Vass József értékesítési osztályvezető

Cégjegyzékszám: 01-10-140263

Adószám: 26713111-2-44

A megbízás időtartama: 2020. október 1.- 2022. január 1.

Gázdíj: 1,629 (HUF/MJ)

A társaság megbízott könyvvizsgálója:

Moore Stephens Wagner Kft. (kamarai azonosító száma: 000581)

és személyesen Wágner Vilmos könyvvizsgáló (kamarai nyilvántartási szám: 007038)

A megbízás időtartama: 2020. december 31. – 2021. december 31.

Díjazás:

2021-es üzleti évre: 924.000 Ft + ÁFA

 

 

Az Infotv. 71/D. § (4) bekezdése alapján teljesítendő a 2023. évre vonatkozó éves jelentés